مقلات سال ۱۳۹۵

ردیفعنوان مقالهنوع نشریهعنوان نشریهتاریخ چاپشماره، جلد و صفحهنویسنده اول و مسئول
1Associations between diabetes self-management andخارجی ایندکس نشدهEpidemiology and Health2016Vol 38فاطمه مهرآور؛ محمدعلی منصور نیا*
microvascular complications in patients with type 2 diabetes
2Prevalence of asthma symptoms in Golestan schoolchildrenخارجی ایندکس شده-2016-فاطمه مهرآور
aged 6–7 and 13–14 years in Northeast Iran
5تاثیرات دو سیمان کلسیم سیلیکات بر ترشح TGFB1 در سلولهای بنیادی پالپ دندان انسانداخلی ایندکس شدهIranian Endodentic Journal1397/07/01--
6Cohort Profile: Shahroud Schoolchildren Eye Cohort Study (SSCECS)خارجی ایندکس شدهInternational Journal of Epidemiology1397/09/16--
7آنمی مادران در ماه های مختلف بارداری و پیامدهای بارداری مرتبط با آن: نتایج یک مطالعه کوهورت در ایرانداخلی ایندکس شدهIranian Journal of Pediatrics1397/10/22--
8بررسی ریسک فاکتورهای قبل از بارداری در نوزادان پره ترم در ایران: مطالعه مورد شاهدی مبتنی بر جمعیتخارجی ایندکس شدهBMC Pregnancy and Childbirth1397/11/17--
9تغییرات بیان ژنی در سلولهای سرطان پستان سه گانه منفی تیمار شده با عصاره پوسته انارخارجی ایندکس شده-1397--
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.

آخرین ویرایش۰۹ فروردین ۱۳۹۹