نصب بنر روی آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ شاهرود بمناسبت روز جهانی سکته مغزی