اطلاعیه

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه :

نخستین همایش ملی زنان، مقاومت و حماسه توسط کمیته زن و دفاع مقدس استان خوزستان

نخستین همایش ملی زنان، مقاومت و حماسه توسط کمیته زن و دفاع مقدس شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان خوزستان برگزار می کند.

ادامه مطلب