معرفی مدیر

تعداد بازدید:۴۷۳۷
معرفی مدیر

 

 

نام ونام خانوادگی: دکترمحمود عامری

سمت: مدیر درمان

 

سوابق اجرایی:

مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی از مهر ماه سال 1390 

مدرس دانشگاه

کارشناس مسئول ستاد هدایت اطلاع رسانی و رسیدگی به امور درمان

کارشناس مسئول آموزش اورژانس 115

مسئول EOC