ادامه تحصیل به مقاطع بالاتر

 

ادامه تحصیل به مقاطع بالاتر تحصیلی

 

 

 مقطع کارشناسی  AWT IMAGE  به کارشناسی ارشد

 

سال تحصیلی 96-95

 

 

 کارشناسی ارشد  AWT IMAGE به دکتری تخصصی(PHd)

 

 

 

 

دکتری عمومی (پزشکی) AWT IMAGE به دستیار تخصصی پزشکی بالینی

 

AWT IMAGE آیین نامه اجرایی موضوع 5 نشست 66 شورای آموزش پزشکی و تخصصی  20-11-94