اخذ گواهینامه موقت تحصیلی

 

الف :مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه موقت تحصیلی

 

 

  1. یک قطعه عکس 4*3
  2. اصل و تصویر پایان طرح یا معافیت جهت رشته های مشمول طرح "پرستاری- هوشبری - اتاق عمل- پزشکی –فوریتهای پزشکی و ....".
  3. اصل و تصویر کارت ملی
  4. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت جهت آقایان
  5. نامه به روز بود اقساط صندوقهای رفاه
  6. مبلغ 10000 ریال بعنوان حق تمبر.
  7. مراجعه ذینفع الزامی است درغیراینصورت وکالتنامه محضری همراه با کارت شناسایی وکیل فرد لازم می باشد.