صدور المثنی ، گواهینامه موقت دانش‌آموختگان

شرایط صدور المثنی ، گواهینامه موقت دانش‌آموختگان

 

مدارک مورد نیاز:

درصورتیکه  گواهینامه موقت شخص مفقود شود صدور گواهینامه موقت المثنی ضمن رعایت دستورالعمل تهیه و صدور دانشنامه پس از انجام تشریفات زیر امکان پذیر می‌باشد.

  1. تهیه استشهاد محلی که به امضاءحداقل سه نفررسیده باشد و تائیدآن بوسیله یکی از مراجع رسمی ( محضرهای ثبت اسناد،کلانتری محل) « فرم ضمیمه»
  2. دادن یک برگ تعهد به امور آموزشی طبق فرم ضمیمه.
  3. یک قطعه عکس 4*3
  4. نامه به روز بودن اقساط صندوقهای رفاه
  5. مبلغ 10000 ریال بعنوان حق تمبر.
  • مراجعه ذینفع الزامی است درغیراینصورت وکالتنامه محضری همراه با کارت شناسایی وکیل فرد لازم می باشد.