مدیر روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: رضا محمدزمانی

سمت : مدیر روابط عمومی دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت

تلفن:۳۲۳۹۶۰۱۷-۰۲۳

پست الکترونیکی: salamat@shmu.ac.ir