معرفی واحد

  • برنامه ادغام سلامت روان در PHC
  • مهارتهای زندگی
  • مهارتهای فرزندپروری
  • پیشگیری ازخودکشی  
  • حمایتهای روانی-اجتماعی دربلایا