شرح وظایف

 

 حفاظت از سلامت  در راستای حفظ اصول وارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی به عهده حراست می‌باشد چرا که هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی نیاز دارد. از آنجا که سلامت هر سازمان و افراد آن همواره در معرض آلودگی ها و تهدیدهای درونی و نفوذی است برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی ها نیازمند سیستمی هستیم که با دقت زیاد از نفوذ آفت ها جلوگیری کند و با تشخیص و شناخت آفت های درونی زمینه های علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد. بنابراین حضور حراست در عرصه های مختلف همواره در جهت دستیابی به دو هدف عمده، یکی حفظ و ارتقاء توان حفاظتی و امنیتی به منظور پیش برد اهداف و دوم انجام اقدام های موثر جهت حفاظت همه جانبه منابع انسانی و مالی می‌باشد.

 

حراست به عنوان چشم بیدار در سازمان، با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی  محسوب شود. البته بسیار روشن است که مسئولین حراست زمانی می توانند در این خصوص موفق باشند که از علم،  تخصص، درایت و روشن بینی خوبی برخوردار باشند. در همین راستا وظیفه نیروی انسانی رسیدن به اهداف سازمان ولی وظیفه حراست حفظ سلامت نیروی انسانی است.

 

1-حفظ ارزشها و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران

 

2-تلاش در جهت ایجاد احساس امنیت در بین کارکنان و اساتید و دانشجویان

 

3-تلاش در جهت صحت و سلامت فرآیندها و امور سازمانی

 

4-حفاظت از اسناد ، مدارک و اطلاعات

 

5-حفاظت IT\

 

6-حفاظت فیزیکی و حفاظت ا اماکن و تأسیسات

 

7-مقابله موثر با جرائم و تخلفت و مفاسداقتصادی اجتماعی ، سیاسی و....

 

8-انجام امور مربوط به حفاظت پرسنلی