پیشگیری و مبارزه با بیماریها

تعداد بازدید:۹۷۲

اهم وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

 • انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه اجرائی
 • برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت نسبت به اصول مراقبت و پیشگیری از بیماریها از طریق برگزاری جلسات آموزشی و بازآموزی

- مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها با دیگر واحدهای ستادی با توجه به اولویت های آموزشی

- آموزشهای همگانی برای اطلاع رسانی به مردم و گروههای هدف برای جلب مشارکت آنها در برنامه های بهداشتی
- آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی کلیه کارکنان بهداشتی و آحاد مردم دررابطه با بیماری های مختلف و راه های پیشگیری و درمان آنها (بیماری های واگیر و غیر واگیر)

- همراهی با تیم بازدید و پایش از مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت بمنظور بررسی فعالیت واحدهای مذکور در زمینه کنترل بیماریها ی واگیر و غیر واگیر
- نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه (سمپاشی، بیماریابی، نمونه برداری، مبارزه با ناقلین، واکسیناسیون، کنترل اپیدمی ها، درمان بیماریها، نحوه نگهداری مواد بیولوژیک و غیره)
- همکاری و هماهنگی با سایر ادارات شهرستان به منظور اقدامات پیشگیری و مراقبت بیماریها

- غربالگری مزدوجین و شناسایی موارد ناقل تالاسمی و مشاوره با ایشان و سایر اقدامات ضروری مورد نیاز و انجام آزمایشات تشخیصی قبل از تولد
- پیگیری تک تک موارد حیوان گزیده و تکمیل واکسیناسیون ضد هاری از طرف ستاد و بصورت متمرکز

- آنکال 24 ساعته درمان پیشگیری هاری بصورت متمرکز در مراکز هاری شهرستان با توجه به حساسیت موضوع
اجرای برنامه کنترل ناقلین و چک حشره شناسی در برخی از مناطق شهرستان -
- بیماریابی بیماریهای واگیر (گرفتن نمونه خلط، گرفتن سواب رکتال، گرفتن لام خون محیطی و گرفتن نمونه ترشحات حلقی) در سطح خانه های بهداشت، پایگاههای بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی (نمونه گیری و انجام این آزمایشات رایگان است) و کشف زود هنگام بیماریهای مدنظر و طغیانهای احتمالی و محدودسازی هرچه سریعتر آنها
- بیماریابی و شناسایی هر چه بیشتر بیماریهای غیرواگیر (فشارخون، دیابت،چربی خون ) و ارائه خدمات لازم(کنترل طغیان خاموش، جاری، پنهان و روزافزون این بیماریها در جمعیت)
اجرای موازین پیشگیری، پیگیری و درمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند –

 • دریافت گزارش ،ارسال گزارش ،پیگیری و بررسی اپیدمیولوژیکی بیماریهای مشمول گزارش تلفنی (فوری) و کتبی(غیرفوری)
  - جمع آوری ثبت، تجزیه و تحلیل اپیدمیولوژیکی و گزارش دهی آمار و اطلاعات که به صورت هفتگی، ماهانه، سه ماهه،شش ماهه و سالانه از مراکز تابعه به این واحد ارسال می گردد
  - پاسخ شفاهی و تلفنی به سؤالات مردم در خصوص بیماریها 
  - تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولان مربوط 
  - مشارکت در انجام طرحهای مرتبط ملی و منطقه ای 
  - نظارت، پایش و ارزشیابی مداوم نیروها، برنامه ها و طرحهای کشوری و کشف مشکلات و ارائه راهکارها و مداخله های مناسب بمنظور ارتقاء روند فعلی