بیمارستان امام رضا (ع)

بیمارستان امام رضا (ع)

نوع بیمارستان : بیمارستان عمومی

وابستگی : بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

تعداد تخت : 12

استان : سمنان

شهر : میامی

آدرس : میامی  بلوار کشاورز ، جنب دبیرستان کوثر

تلفن :   8 -02332624127

فکس : 02332624125