بازدید مسئولین نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی و علوم پزشکی شاهرود از کارگاه تولید ماسک در فنی حرفه ای شاهرود

۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۲۶۲ اخبار ویژه
تعداد بازدید:۷۷۳
در صبح روز دوشنبه ۲۵ فرودین ماه ۹۹ مسئولین محترم نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی و علوم پزشکی شاهرود از کارگاه تولیدی ماسک برای بیمارستان های شاهرود بازدید نمودند ...
بازدید مسئولین نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی و علوم پزشکی شاهرود  از کارگاه تولید ماسک در فنی حرفه ای شاهرود