ماموریت ، استراتژی و چشم انداز

تاریخچه

مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری‌های چشم در جلسه مورخ ۹۸/۴/۱۶ شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور موفق به اخذ موافقت اصولی شد.

چشم انداز

رسالت: ما مصمم هستیم با توسعه و تسهیل پژوهش و جلب مشارکت پژوهشگران داخل و خارج از کشور، و با شناسایی علل بیماری‌های چشمی و اختلالات بینایی و معرفی راه‌های جدید پیشگیری و درمان این بیماری‌ها؛ در جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت انسانها بکوشیم.

 

ارزش ها:

  • حفظ ارزش‌های اسلامی، انسانی و اخلاق در پژوهش
  • توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در به کارگیری نتایج
  • توجه به نیازهای جامعه و اولویت‌های پژوهشی

 

برنامه استراتژیک

اهداف کلی:

1- اجرای مراحل بعدی مطالعات دو همگروهی مهم شامل مطالعه کوهورت چشم شاهرود و مطالعه کوهورت چشم دانش آموزن شاهرود

2- اجرای مراحل پیگیری دو مطالعه بزرگ همگروهی و سایر پژوهشهای مرتبط با چشم پزشکی و بینایی سنجی

3- ثبت نظام مند بیماریها و اختلالات بینایی مهم

4- جذب، تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی مرتبط با پژوهش، فناوری و نوپیشه سازی

5- توسعه همکاریهای ملی و بین المللی

 

ماموریت

توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در به کارگیری نتایج، توجه به نیازهای جامعه و اولویت‌های پژوهشی

 

گرایش (Line) پژوهشی

اجرای مراحل بعدی دو مطالعه همگروهی مهم شامل مطالعه کوهورت چشم شاهرود و مطالعه کوهورت چشم دانش آموزن شاهرود، اجرای مراحل پیگیری دو مطالعه بزرگ همگروهی و سایر پژوهش‌های مرتبط با چشم پزشکی و بینایی سنجی، ثبت نظام مند بیماری ها و اختلالات بینایی مهم، جذب، تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی مرتبط با پژوهش، فناوری و نوپیشه سازی

 

امکانات و توانمندی‌ها

تجهیزات معاینه کامل اپتومتری و چشم پزشکی شامل اتورفرکتومتر، چارت های دور و نزدیک، جعبه عینک، تونومتر، بیوگراف، پنتاکم، پریمتری، حساسیت کنتراست، اسلیت لامپ، OCT وندوس کمرا، اسلیت کمرا آدرس.

 

کلید واژه ها: برنامه استراتژیک چشم اندا رسالت اهداف ارزش ها