گزارش کتب منتشر شده دانشگاه

ردیفشناسه زمان ثبت عنوان پدیدآورسال انتشار زباننوع کتاب 
251005390۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۱:۱۳درسنامه مامایی مایلز 2014خانم آرزو شایان1394فارسیتالیف-
41008284۸ تیر ۱۴۰۰دستورالعمل استفاده از مواد حاجب کالج رادیولوژی آمریکاآقای دکتر علیرضا مسعودی1400فارسیتالیف-
401002641۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۴:۳۲دستگاه تنفسآقای دکتر آنه محمد غراوی1394فارسیتالیف-
171005504۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۹:۲۱رادیو اکولوژی و مواجهه شغلی - محیطیآقای جواد وطنی1390فارسیتالیف-
291005383۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۵۶:۳۲راهنمای عملی برای پیشگیری از زایمان طولانی بر مبنای الگوی سازمان بهداشت جهانیخانم ناهید بلبل حقیقی1382فارسیتالیف-
261005389۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۳:۰۹راهنمای یادگیری،آماده سازی و کاربرد آن در علوم پزشکیآقای دکتر محمد شریعتی1386فارسیتالیف-
11008771۱۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۸:۲۷روانشناسی قلبآقای دکتر حسین شیبانی1400فارسیتالیف-
241005391۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۰:۳۹روش های دارویی و غیر دارویی در بهبود زخم اپی زیاتومیخانم دکتر الهام ابراهیمی1396فارسیتالیف-
351005222۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۶:۵۵زایمان زودرسخانم سحر الماسی1394فارسیتالیف-
441002637۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۹:۳۷سرویکسخانم دکتر ناهید بلبل حقیقی1394فارسیتالیف-
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۶ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۱