گزارش کتب منتشر شده دانشگاه

ردیفشناسه زمان ثبت عنوان پدیدآورسال انتشار زباننوع کتاب 
171005504۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۹:۲۱رادیو اکولوژی و مواجهه شغلی - محیطیآقای جواد وطنی1390فارسیتالیف-
401002641۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۴:۳۲دستگاه تنفسآقای دکتر آنه محمد غراوی1394فارسیتالیف-
311005380۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۳۰:۴۳اولویت های نظام سلامتآقای دکتر احمد علی خلیلی1387فارسیتالیف-
71007744۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۲:۳۴تمرین جسمانی برای سالمندان-راهنمایی برای متخصصینآقای دکتر جواد طاهر زاده1398فارسیتالیف-
11008771۱۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۸:۲۷روانشناسی قلبآقای دکتر حسین شیبانی1400فارسیتالیف-
31008591۷ دی ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۱:۳۷دانشنامه حدیثی سلامت قلب و عروقآقای دکتر حسین شیبانی1400فارسیتالیف-
51008283۸ تیر ۱۴۰۰تمرین گسترده تا ورزیدگی در تفسیر نوار قلبآقای دکتر حسین شیبانی1399فارسیتالیف-
61008282۸ تیر ۱۴۰۰سلامت قلب ازنگاه قرآن، عرفان، طب نوین سنتیآقای دکتر حسین شیبانی1400فارسیتالیف-
81007401۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۱:۲۵THE ORIGINAL MEDICINEA Conceptual Synopsis of Persian Medicineآقای دکتر حمید نام آور1399انگلیسیتالیف-
221005394۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۹:۳۰سیمای سلامت منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرودآقای دکتر رضا چمن1391فارسیتالیف-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۶ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۱