مالکیت فکری

تعداد بازدید:۲۷۹

کمیته ابداعات و اختراعات بر حسب ضرورت در مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت جهت بررسی موضوعات ارائه شده به عنوان اختراع تشکیل می گردد؛ تا در خصوص امکان بهره مندی افراد بواسطه اختراع جهت استفاده از آیین نامه استعداد درخشان و یا آیین نامه استفاده از نخبگی یا آیین نامه ارتقای هیأت علمی اعلام نظر نماید.

 راهنمای جمع آوری مستندات برای متقاضیان جهت بهره مندی از تسهیلات اعطایی در آیین نامه های مربوطه.

مستندات لازم جهت تشکیل پرونده برای موضوع ارائه شده به عنوان اختراع جهت بررسی و اعلام نظردر کمیته ابداعات و اختراعات.

فرم های لازم جهت کمیته ابداعات واختراعات وزارت بهداشت

کلید واژه ها: مالکیت فکری کمیته ابداعات و اختراعات

آخرین ویرایش۰۳ آبان ۱۴۰۰