شرکت دانش بنیان مهر اعجاز کویر شرق

تعداد بازدید:۲۱۰۴

معرفی فعالیت ها

  فعالیت و مشاوره در زمینه انجام کلیه امور مربوط به شناسایی، استخراج و آنالیز ترکیبات موثره گیاهان دارویی

  انجام پروژه­های تحقیقاتی مرتبط با شناسایی، حفظ و تکثیر گونه های اندمیک در معرض خطر و انقراض قرار دارند با استفاده از روش های مدرن علمی

استفاده از گیاهان دارویی در پروژه و طرح های مربوط به فضای سبز شهری

تهیه فرمولاسیون مواد موثره گیاهان دارویی

برگزاری  کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه شناخت، کاربرد و استخراج مواد موثره، اسانس گیری،  روغنگیری و ساخت کرم و لوسیون از گیاهان دارویی

ارائه و ترسیم روش­های نوین آموزش به منظور تولید و انتشار بروندادهای  پژوهشی

انجام پروژه­های مختلف علمی برای بررسی اثر مواد موثره گیاهان دارویی بر انواع بیماری ها

بررسی تنوع ژنتیکی، سیتوژنتیکی و مسیرهای بیوشیمایی تولید  مواد موثره و متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی

انجام تحقیقات و پروژه های علمی بر  پایه زیست فناوری و مهندسی ژنتیک برای تولید مواد موثره بیشتر و با کیفیت تر

 

آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۳۹۶