مطالب مرتبط با کلید واژه " شورای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی "


اعضای شورای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه

ردیف نام و نام خانوادگی سمت در شورا رشته / مدرک تحصیلی سمت دانشگاهی مرتبه علمی 1 رضا چمن رئیس شورا دکترای تخصصی اپیدمیولوژی رئیس دانشگاه استاد 2 محمد حسن امامیان دبیر شورا دکترای تخصصی اپیدمیولوژی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه دانشیار 3 حمید واحدی متخصص بالینی فوق تخصص گوارش معاون آموزشی دانشگاه استادیار 4 حمید کلالیان مقدم پژوهشگر دکترای تخصصی فیزیولوژی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دانشیار 5 سید ...

مصوبات شورای اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

مصوبات کمیته اخلاق در سال 98 اولین جلسه شورای اخلاق دومین جلسه شورای اخلاق سومین جلسه شورای اخلاق چهارمین جلسه شورای اخلاق پنجمین جلسه شورای اخلاق مصوبات کمیته اخلاق در سال۹۷ اولین جلسه شورای اخلاق  دومین جلسه شورای اخلاق سومین جلسه شورای اخلاق چهارمین جلسه شورای اخلاق پنجمین جلسه شورای اخلاق ششمین جلسه ...

چک لیست ارزیابی مدارک لازم جهت بررسی طرح های پژوهشی در شورای اخلاق دانشگاه

چک لیست ارزیابی مدارک لازم جهت بررسی طرح های پژوهشی در شورای اخلاق دانشگاه   ردیف موضوع نتیجه بررسی 1 پروپوزال در فرمت مناسب تهیه و آپلود شده است؟ توضیح: برای پروپوزال های کیفی وRCT باید از فرمت پروپوزال مخصوص آنها استفاده شود. (قابل دانلود از وب ...