فرم ثبت نام کاندیدای شورای صنفی

فرم ثبت نام كانديداي شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شاهرود سال تحصيلي 1399-1400
 • 0
 • نام*نام کامل
  1
 • نام خانوادگي*نام کامل
  2
 • كانديداي شوراي صنفي دانشكده / خوابگاه*نام کامل
  3
 • رشته تحصيلي*
  4
 • سال ورود*
  5
 • نام پدر*
  6
 • ترم*
  7
 • معدل*
  8
 • شماره دانشجويي*
  9
 • تعداد ترم مشروطي*
  10
 • عضويت در ديگر تشكل هاي دانشجويي*
  11
 • تلفن همراه*
  12
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  13
 • عكس*عكس خود را آپلود کنید آپلود
   14