فرم اطلاعات ورزشی دانشجویان جدید الورود

فرم اطلاعات ورزشی دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 • 0
 • نام و نام خانوادگي*نام کامل
  1
 • نام پدر*نام کامل
  2
 • شماره دانشجويي*نام کامل
  3
 • دانشكده*نام کامل
  4
 • محل سكونت*نام کامل
  5
 • رشته تحصيلي*نام کامل
  6
 • مقطع*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  كارداني
  كارشناسي
  كارشناسي ناپيوسته
  كارشناسي ارشد
  دكتري
  تخصص
  7
 • وضعيت سكونت*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  بومي
  خوابگاهي
  8
 • در صورت سكونت در خوابگاه نام آن را ذكر نمائيد*نام کامل
  9
 • تلفن همراه*نام کامل
  10
 • تلفن ضروري ( با ذكر كد)*نام کامل
  11
 • پست الكترونيكي*نام کامل
  12
 • 1- علاقه مند به شركت در كداميك از رشته هاي ورزشي هستيد ( 5 رشته)*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  ايروبيك
  بسكتبال
  واليبال
  هندبال
  تنيس روي ميز
  بدمينتون
  تنيس خاكي
  دوو ميداني
  شنا
  آمادگي جسماني
  كوهنوردي
  فوتبال
  فوتسال
  شطرنج
  رزمي
  تير اندازي
  دوچرخه سواري
  تيرو كمان
  اسكي
  اسكيت
  بدنسازي
  13
 • ساير رشته ها*نام کامل
  14
 • 2- چنانچه در هر یک از رشته های ورزشی عضو تیم بوده اید یا مقام ورزشی کسب نموده اید نام ببرید :
  15
 • رشته ورزشی*نام کامل
  16
 • سابقه فعالیت*نام کامل
  17
 • سطح مقام کسب شده*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  آموزشگاه
  استان
  کشور
  بین الملل
  18
 • 3- در صورت داشتن مدرک مربیگری یا داوری و فعالیت در هریک از رشته های ورزشی ، نوع و درجه آن را ذکر نمایید :
  19
 • رشته ورزشی*نام کامل
  20
 • نوع مدرک*نام کامل
  21
 • سال اخذ*نام کامل
  22
 • درجه*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  مربیگری
  داوری
  23
 • 4- آیا تمایل به عضویت و فعالیت در انجمن و کمیته های ورزش دانشجویان در دانشگاه یا خوابگاه را دارید ؟*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  دانشگاه
  خوابگاه
  24
 • 5- آیا تمایل به شرکت در ورزش های همگانی دارید ؟*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  بلی
  خیر
  25