نظر سنجی طبخ و توزیع غذا

فرم نظر سنجی طبخ و توزیع غذا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 • 0
 • جنسیت*
  1
 • رشته تحصیلی*
  2
 • دانشجوی ترم*
  3
 • 1. آيا تغييرات به وجود آمده در تنوع غذاها باعث افزايش رضايتمندي شما نسبت به سنوات گذشته شده است؟*بلهخیر
  4
 • 2. نظر شما در خصوص سطح کیفیت غذاهای توزیع شده در وعده ناهار در برنامه غذايی فعلی چیست؟*ضعیفمتوسطخوبعالی
  5
 • 3. نظر شما در خصوص سطح کیفیت غذاهای توزیع شده در وعده شام در برنامه غذايی فعلی چیست؟*ضعیفمتوسطخوبعالی
  6
 • 4. وضعیت بهداشتی غذاخوری اعم از ظروف و ....چگونه است؟*ضعیفمتوسطخوبعالی
  7
 • 5. نظر شما درخصوص ارائه خدمات و سرویس دهی کارکنان غذاخوری وطرز برخورد و رفتار آن ها چگونه است؟*ضعیفمتوسطخوبعالی
  8
 • 6. نظر شما در خصوص كيفيت و كميت نان توزيعي چگونه است؟*ضعیفمتوسطخوبعالی
  9
 • 7. نظر شما در خصوص دورچين غذاها شامل ماست، سبزي خوردن، بوراني و غيره چيست؟*ضعیفمتوسطخوبعالی
  10
 • 8. نظر شما در مورد كميت غذاي توزيع شده چيست؟*ضعیفمتوسطخوبعالی
  11
 • 9. از میان وعده های غذایی ذیل، به غذایی که بیشترین تمایل را جهت توزیع دارید عدد 39 و به همین ترتیب از اعداد کاسته تا نهایتا غذایی ه کمترین تمایل را به آن دارید عدد 1 داده شود.
  12
 • چلو كباب*2.557.510
  كميت
  کیفیت
  13
 • خوراک ناگت مرغ*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  14
 • خوراک جوجه چینی*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  15
 • چلو کباب کوبیده*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  16
 • چلو جوجه کباب*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  17
 • اکبر جوجه*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  18
 • چلو خورشت قیمه*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  19
 • چلو خورشت قورمه سبزی*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  20
 • چلو خورشت کرفس*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  21
 • چلو خورشت قیمه بادمجان یا کدو*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  22
 • چلو خورشت فسنجان با مرغ*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  23
 • چلو خورشت فسنجان با گوشت*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  24
 • زرشک پلو با مرغ*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  25
 • عدس پلو با گوشت*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  26
 • زرشک پلو با گوشت*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  27
 • شوید پلو با مرغ*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  28
 • رشته پلو با مرغ*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  29
 • سبزی پلو با تن ماهی*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  30
 • سبزی پلو با ماهی قزل الا*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  31
 • سبزی پلو با ماهی فیله*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  32
 • پلو استانبولی*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  33
 • لوبیا پلو*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  34
 • ماکارونی*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  35
 • خوراک مرغ*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  36
 • خوراک فلافل*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  37
 • خوراک لوبیا*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  38
 • خوراک کوبیده*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  39
 • خوراک گوشت*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  40
 • خوراک تن ماهی*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  41
 • سالاد الویه*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  42
 • سالاد ماکارونی*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  43
 • ژیگوی گوشت*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  44
 • کباب شامی (کتلت گوشت)*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  45
 • کتلت مرغ با نخود فرنگی*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  46
 • میرزا قاسمی*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  47
 • کشک بادمجان*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  48
 • کوفته تبریزی*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  49
 • کوکو لوبیا سبز*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  50
 • خوراک مرغ با قارچ*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  51
 • خوراک چیکن استراگانف*2.557.510
  کمیت
  کیفیت
  52
 • وضعیت غذا*به غذا چه نمره ای میدهید?
  53