مطالب مرتبط با کلید واژه

حمایت از هسته های دانشجویی مسئله محور


آیین نامه ها و دستورالعمل های کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

         -  دستورالعمل بهره مندی از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی دانشجویان پژوهشگر -         دستورالعمل تورهای تحقیقاتی کمیته های تحقیقات دانشجویی  دانشگاه های علوم پزشکی کشور 1391  - شیوه نامه طرح شهید وزورایی     -      شیوه نامه طرح حمایت از هسته ...