پروژه‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۲۸ آبان ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۸ ۷۴
احداث سردخانه واکسن زنجیره سرما
زیست پزشک روستای محمد آباد
زیست پزشک ۲ واحدی و سرایداری روستای قلعه نو خرقان
زیست پزشک روستای بکران
زیست پزشک ۴ واحدی و سرایداری روستای حسین آباد کالپوش
زیست پزشک ۲ واحدی و سرایداری روستای نام نیک
زیست پزشک وسرایداری روستای نردین
زیست پزشک وسرایداری روستای دهملا
زیست پزشک روستای کلاته خیج
زیست پزشک روستای مجن
پروژه‌ نوسازی پانسیون چمران
پروژه‌ تکمیل و راه‌اندازی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های منطقه ۱ و تکمیل نمای پروژه
پروژه‌ احداث پایگاه اورژانس جاده‌ای بیارجمند چاه‌جام
پروژه‌ احداث پایگاه اورژانس فرومد
پروژه‌ احداث پایگاه اورژانس زمان‌آباد
پروژه احداث پایگاه اورژانس دهملا
پروژه‌ احداث خانه بهداشت روستای کرنگ
پروژه‌ احداث محل زیست پزشک مرکز سلامت روستایی فرومد
پروژه‌ احداث خانه بهداشت روستای دزیان
پروژه‌ احداث خانه بهداشت روستای ابراهیم آباد
پروژه احداث خانه بهداشت نام‌نیک
پروژه احداث خدمات جامع سلامت روستای خانخودی
پروژه‌ احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستای نردین
پروژه‌ احداث پانسیون پزشک ۶ واحدی مرکز حسین‌آباد کالپوش
پروژه‌های احداث سردخانه واکسن زنجیره سرما
پروژه‌ احداث خانه بهداشت تلوبین
پروژه‌ احداث محل زیست پزشک مرکز سلامت روستایی محمدآباد
پروژه‌ احداث محل زیست پزشک میامی
 پروژه‌ احداث خانه بهداشت روستای کلاته‌اسد
پروژه‌ احداث خانه بهداشت روستای قدس
پروژه‌ احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستای نام‌نیک و دو واحد پانسیون
پروژه‌ احداث مرکز خدمات جامع سلامت روستای قلعه نو خرقان و سه واحد پانسیون
پروژه احداث مرکز آموزش بهورزی شاهرود
پروژه‌ احداث خوابگاه برادران
پروژه‌ احداث دانشکده بهداشت
پروژه احداث دو واحد اقامتگاه پزشکان میامی
پروژه توسعه آزمایشگاه مولکولی بیمارستان امام حسین (ع)
پروژه‌ تولید انبار دارویی بیمارستان امام حسین(ع)
پروژه احداث مرکز اسکوپی بیمارستان امام حسین(ع)
پروژه‌ کلینیک داندانپزشکی آیت الله شاهرودی
پروژه‌ بلوک زایمانی بیمارستان بهار
پروژه ارتقا مرکز ۱۲ تختخوابی به بیمارستان ۳۲ تختخوابی امام رضا (ع) میامی
پروژه‌ه توسعه فضای فیزیکی، بلوک زایمانی و مرکز تشخیص و غربالگری و درمان سرطان بیمارستان امام حسین (ع)
زیست پزشک شهر بسطام
زیست پزشک  دو واحدی روستای طرود
زیست پزشک  دو واحدی روستای میقان
زیست پزشک ۴ واحدی میامی
زیست پزشک دو واحدی روستای فرومد
 زیست پزشک روستای خانخودی
زیست پزشک دو واحدی روستای زمان آباد
خانه بهداشت روستای پل ابریشم
خانه بهداشت روستای نام نیک
خانه بهداشت روستای مزج
خانه بهداشت روستای قهج
خانه بهداشت روستای علی آباد
خانه بهداشت روستای بدشت
خانه بهداشت روستای دیزج
خانه بهداشت روستای صالح آباد
خانه بهداشت روستای دستجرد
خانه بهداشت روستای دزیان
خانه بهداشت روستای مغان
خانه بهداشت روستای ابر
خانه بهداشت روستای قدس
خانه بهداشت روستای کلاته اسد
خانه بهداشت روستای ابراهیم آباد
مرکز جامع سلامت روستای نردین
مرکز جامع سلامت روستای نام نیک
مرکز جامع سلامت روستای طرود
مرکز جامع سلامت روستای میقان
مرکز جامع سلامت روستای دهملا
مرکز جامع سلامت روستای قلعه نو خرقان
مرکز جامع سلامت روستای خانخودی
مرکز جامع سلامت و ستاد شبکه بهداشت میامی
مرکز آموزش بهورزی شاهرود