همکاران واحد


نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگی سمترشته تحصیلی مرتبه علمی
1خانم دکتر فاطمه توفانسرپرستبیماریهای داخلیاستادیار
2آقای سلمان دلیریکارشناس مسئول واحداپیدمیولوژیمربی
3خانم سپیده مهدویکارشناساپیدمیولوژیمربی
آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۸