معرفی ریاست بیمارستان

تعداد بازدید:۱۲۹۷

 

دکتر محمد علی رضائی

متخصص داخلی و عضو هیئت علمی

متولد شهرستان شاهرود-درسال 1377 در رشته پزشکی عمومی فارغ التحصیل شدند و در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در مراکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری خدمات متعددی ارائه دادند.

در سال 1381 به استخدام رسمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درآمده و در اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) مشغول به فعالیت شدند و این فعالیت  تا سال 1387 ادامه داشت سپس به ادامه تحصیل در تخصص بیماریهای داخلی پرداختند و در سال 1391 بعد از فارغ التحصیلی در رشته فوق در بیمارستان فاطمیه مشغول به فعالیت شدند و در مهرماه 1392 به بیمارستان امام حسین(ع) بازگشتند و در این بیمارستان مشغول به فعالیت شدند.