کتابخانه بیمارستان امام حسین (ع)

این کتابخانه تعداد  1536  عنوان کتب فارسی، 506 عنوان  کتاب لاتین، 32عنوان مجله فارسی ، 47 عنوان مجله لاتین، 181 عنوان سی دی مشغول ارائه خدمت به کاربران خود می باشد.

رده بندی کتابخانه براساس رده بندی پزشکیNational library of medicine (NLM)بوده و سیستم کتابخانه به صورت مخزن بسته می باشد.به دنبال راه اندازی سیستم یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش در سال 1395 در کلیه کتابخانه های دانشگاه، این کتابخانه نیز مجهز به این نرم افزار بوده و قابلیت حستجوی منابع کتابخانه در خارج از محیط دانشگاه و از طریق اینترنت امکانپذیر می باشد.

این کتابخانه با متراژ 380 متر مربع می باشد.

شماره شابکا کتابخانه (شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها ثبت شده در مرکز اسناد و کتابخانه ملی کشور) 201710003- IRمیباشد.

ساعت کاری امانت وسالن مطالعه: شنبه تا پنج شنبه ساعت 7:30تا 14

تعداد پرسنل : 1 نفر

شماره تماس:32342000 023 داخلی 273

مسئول و کتابدار کتابخانه: مهین قدیری - کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

آدرس: شاهرود – میدان ..... بیمارستان امام حسین - کتابخانه