• ۱۱:۲۹ - سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
  • هفته پژوهش
  • سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

    سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

    سامانه جامع طرح های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور http://rpis.research.ac.ir این سامانه در برگیرنده عناوین و اطلاعات بیش از ۲۰۰ هزار عنوان طرح تحقیقاتی و پایان نامه های مصوب و خاتمه یافته دانشگاه ها را بازیابی نمود. از این سامانه برای جلو گیری از تکرار پژوهش های قبلی و بررسی عناوین تکراری و به زودی برای مشابهت یابی عناوین و متن پروپوزال ها و گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها استفاده خواهد شد.
  • روز کتاب و کتابخوانی