بازدید ارزیابی انطباق امور پزشکی با موازین شرعی در بیمارستان بهار شاهرود

۲۳ مهر ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۰ کد : ۳۳۶۴ اخبار و اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۳۶
بازرسان ارزیابی انطباق امور پزشکی با موازین شرعی با حضور در بیمارستان بهار شاهرود از بخش های مختف این بیمارستان بازدید کردند.
بازدید ارزیابی انطباق امور پزشکی با موازین شرعی در بیمارستان بهار شاهرود

مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بهار شاهرود یکی از مراکز زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و دارای بخش های ویژه، کلینیک های تخصصی وفوق تخصصی نوزادان، زنان و اطفال، جراحی و داخلی، و بخش های پاراکلینیکی و واحد های پشتیبانی و اداری است.

 قانون انطباق اموراداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس، به منظور افزایش رضایتمندی مراجعان، بیماران و ارائه دهندگان خدمت در سال ۷۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. به این ترتیب برای اجرایی کردن انطباق امور درمانی، بهداشتی و آموزش پزشکی با موازین شرع مقدس در دانشگاه ها، کمیته انطباق دانشگاه ها تشکیل شده است.


نظر شما :