گزارش کتب منتشر شده دانشگاه

ردیفشناسه زمان ثبت عنوان پدیدآورسال انتشار زباننوع کتاب 
461002633۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۶:۴۶ضرورت فیزیولوژی پزشکیآقای دکتر یاسین اسدی1393فارسیتالیف-
451002634۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۶:۳۱ایمنی شبکه های توزیع برق (از تئوری تا عمل)آقای محسن کارچانی1394فارسیتالیف-
441002637۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۹:۳۷سرویکسخانم دکتر ناهید بلبل حقیقی1394فارسیتالیف-
431002638۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۸:۲۳فیزیولوژی کلیهخانم دکتر مهری کدخدایی1383فارسیتالیف-
421002639۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۵:۴۷تفسیر و اختلالات اسید و بازخانم دکتر منیره عامریان1395فارسیتالیف-
411002640۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۹:۵۱مدیریت شیرابه در محل های دفع پسماندآقای دکتر علی اکبر رودباری1394فارسیتالیف-
401002641۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۴:۳۲دستگاه تنفسآقای دکتر آنه محمد غراوی1394فارسیتالیف-
391002642۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۸:۴۱آناتومی، بافت شناسی و جنین شناسی دستگاه قلبی - عروقی با رویکرد آموزش نوین پزشکیخانم دکتر نغمه احمدیان کیا1391فارسیتالیف-
381005219۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۴:۵۴بلوغ در دخترانخانم ناهید بلبل حقیقی1396فارسیتالیف-
371005220۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۴:۴۸نوزادانخانم ناهید بلبل حقیقی1396فارسیتالیف-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۶ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۱