گزارش کتب منتشر شده دانشگاه

ردیفشناسه زمان ثبت عنوان پدیدآورسال انتشار زباننوع کتاب 
261005389۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۳:۰۹راهنمای یادگیری،آماده سازی و کاربرد آن در علوم پزشکیآقای دکتر محمد شریعتی1386فارسیتالیف-
251005390۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۱:۱۳درسنامه مامایی مایلز 2014خانم آرزو شایان1394فارسیتالیف-
241005391۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۰:۳۹روش های دارویی و غیر دارویی در بهبود زخم اپی زیاتومیخانم دکتر الهام ابراهیمی1396فارسیتالیف-
231005393۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۲۱آنچه لازم است راجع به سرطان پستان بدانیدخانم دکتر افسانه کرامت1381فارسیترجمه-
221005394۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۹:۳۰سیمای سلامت منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شاهرودآقای دکتر رضا چمن1391فارسیتالیف-
211005395۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۴:۱۱ایست قلبی در شرایط خاصآقای علی محمد پروینیان نسب1393فارسیتالیف-
201005396۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۴:۴۹عفاف در پس یک پردهخانم ناهید بلبل حقیقی1395فارسیتالیف-
191005397۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۵:۱۷(جلد اول)بهداشت مادر و کودکخانم زهرا دلگشا1391فارسیتالیف-
181005399۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۱:۵۳تشخیص و درمان بیماری های شایع اطفالخانم دکتر راضیه تقی زاده سروستانی1397فارسیتالیف-
171005504۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۹:۲۱رادیو اکولوژی و مواجهه شغلی - محیطیآقای جواد وطنی1390فارسیتالیف-
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۶ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۱