گزارش کتب منتشر شده دانشگاه

ردیفشناسه زمان ثبت عنوان پدیدآورسال انتشار زباننوع کتاب 
461002633۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۵۶:۴۶ضرورت فیزیولوژی پزشکیآقای دکتر یاسین اسدی1393فارسیتالیف-
211005395۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۴:۱۱ایست قلبی در شرایط خاصآقای علی محمد پروینیان نسب1393فارسیتالیف-
451002634۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۶:۳۱ایمنی شبکه های توزیع برق (از تئوری تا عمل)آقای محسن کارچانی1394فارسیتالیف-
251005390۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴۱:۱۳درسنامه مامایی مایلز 2014خانم آرزو شایان1394فارسیتالیف-
111006678۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۴:۵۵ایمونولوژی برای پرستارانخانم دکتر آرزو راستی1397فارسیتالیف-
231005393۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۰:۲۱آنچه لازم است راجع به سرطان پستان بدانیدخانم دکتر افسانه کرامت1381فارسیترجمه-
241005391۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۰:۳۹روش های دارویی و غیر دارویی در بهبود زخم اپی زیاتومیخانم دکتر الهام ابراهیمی1396فارسیتالیف-
181005399۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۱:۵۳تشخیص و درمان بیماری های شایع اطفالخانم دکتر راضیه تقی زاده سروستانی1397فارسیتالیف-
151005506۷ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۰:۴۹بهداشت مادر و کودکخانم دکتر زهرا دلگشا1391فارسیتالیف-
281005384۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۱:۰۳درسنامه اختلالات جنسیخانم دکتر سیده زهرا معصومی قاضی نوری1394فارسیتالیف-
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۶ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۱