گزارش کتب منتشر شده دانشگاه

ردیفشناسه زمان ثبت عنوان پدیدآورسال انتشار زباننوع کتاب 
401002641۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۵۴:۳۲دستگاه تنفسآقای دکتر آنه محمد غراوی1394فارسیتالیف-
411002640۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۹:۵۱مدیریت شیرابه در محل های دفع پسماندآقای دکتر علی اکبر رودباری1394فارسیتالیف-
441002637۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۹:۳۷سرویکسخانم دکتر ناهید بلبل حقیقی1394فارسیتالیف-
451002634۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۶:۳۱ایمنی شبکه های توزیع برق (از تئوری تا عمل)آقای محسن کارچانی1394فارسیتالیف-
201005396۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۴:۴۹عفاف در پس یک پردهخانم ناهید بلبل حقیقی1395فارسیتالیف-
321005378۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۱:۰۲چکیده بیماریهای نوزادانخانم ناهید بلبل حقیقی1395فارسیتالیف-
421002639۱ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۵:۴۷تفسیر و اختلالات اسید و بازخانم دکتر منیره عامریان1395فارسیتالیف-
131006071۱۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۴:۲۹لپتین و متابولیسم بارداریخانم دکتر نجمه تهرانی1396فارسیتالیف-
241005391۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۰:۳۹روش های دارویی و غیر دارویی در بهبود زخم اپی زیاتومیخانم دکتر الهام ابراهیمی1396فارسیتالیف-
361005221۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۰:۵۱داروهای ژنریک در بیماری های زنان و ماماییخانم ناهید بلبل حقیقی1396فارسیتالیف-
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۴۶ مورد.

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۱