چاپ سه عنوان کتاب توسط دکتر علی اکبر رودباری هیات علمی دانشگاه

۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸:۳۵ کد : ۷۲۲۴ تازه های کتاب های منتشر شده
تعداد بازدید:۴۸۱
این سه عنوان کتاب در حوزه بهداشت محیط توسط جناب آقای دکتر رودباری عضومحترم هیات علمی دانشکده بهداشت و دیگر نویسندگان کتاب به چاپ رسیده است. کتاب جمع آوری زیرزمینی و کتاب راهنمای پسماندهای خطرناک خانگی. کتاب مراکز پذیرش و ذخیره سازی پسماندهای خطرناک خانگی
چاپ سه عنوان کتاب توسط دکتر علی اکبر رودباری هیات علمی دانشگاه

کتاب جمع آوری زیرزمینی

کتاب راهنمای پسماندهای خطرناک خانگی

کتاب مراکز پذیرش و ذخیره سازی پسماندهای خطرناک خانگی 


نظر شما :