• ۰۷:۴۴ - دوشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
اورژانس هوایی شاهرود باانجام ۱۲۰ ماموریت وانتقال ۲۳۹ مصدوم وبیمار در سال ۱۳۹۷ از پر کارترین اورژانس هوایی های کشور محسوب میشود.

اورژانس هوایی شاهرود باانجام ۱۲۰ ماموریت وانتقال ۲۳۹ مصدوم وبیمار در سال ۱۳۹۷ از پر کارترین اورژانس هوایی های کشور محسوب میشود.

به گزارش روابط عمومی اورژانس شاهرود: دکتر آرش صید آبادی سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در این باره گفت: اورژانس هوایی شاهرود در سال ۱۳۹۷ یکصدو بیست ماموریت اعم از حوادث ترافیکی وغیر ترافیکی ;اعزام بیماران قلبی ; اعزام مادران باردار و...را انجام داده است. رئیس اورژانس پیش بیمارستانی شهرستان در این باره اضافه کرد: در یکصدو بیست ماموریت انجام شده درسال گذشته ۲۳۹ نفر توسط اورژانس هوایی به بیمارستانهای امام حسین(ع) و بهار منتقل شدند. وی در ادامه گفت: اورژانس هوایی شهرستان شاهرود با توجه به گستره وسیع حوزه فعالیتی این مرکز ، در سال گذشته "پس از استانهای تهران ; البرز وقم" بیشترین تعداد انتقال بیمار یا مصدوم را در بین ۳۹ مرکز اورژانس هوایی کشور انجام داده است واین مهم ضرورت وجود اورژانس هوایی را در این شهرستان نشان میدهد. لازم به ذکر است که اورژانس هوایی از سال ۱۳۸۵ در این شهرستان فعالیت دارد وجزو اولین پایگاههای اورژانس هوایی در کشور می باشد.
اورژانس شاهرود درغم ازدست دادن همکاری مهربان به سوگ نشست.

اورژانس شاهرود درغم ازدست دادن همکاری مهربان به سوگ نشست.

خبر درگذشت همکار عزیزمان سرکار خانم نیره اسماعیلی چنان سنگین وجانسوز است که به دشواری به باور می نشیند.ولی در برابر تقدیر الهی چاره ای جز تسلیم ورضا نیست. خداوند متعال روح پاکش راباسرورش فاطمه زهرا(س)محشور نماید.