• ۱۹:۵۶ - دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
  • کارگاه آموزشی تجهیزات آمبولانس بنز اسپرینتر ۳۱۵ در مرکز اورژانس شاهرود برگزار شد

    کارگاه آموزشی تجهیزات آمبولانس بنز اسپرینتر ۳۱۵ در مرکز اورژانس شاهرود برگزار شد

    اولین دوره آموزشِ تجهیزات پزشکی و فنی آمبولانس های بنز اسپرینتر ۳۱۵ در مرکز اورژانس شاهرود با حضور جمعی از پرسنل اورژانس ۱۱۵ شاغل در پایگاه های این شهرستان برگزار شد. دکتر آرش صید آبادی ، سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در این زمینه گفت: این کارگاه در راستای ارتقای سطح علمی و دانش کاربرد تجهیزات پزشکی و استفاده دقیق از آمبولانس ها و نگهداری صحیح آنها، درمرکز اورژانس ۱۱۵ شاهرود برگزار شد و کارشناسان فوریتهای پزشکی بیش از پیش با تجهیزات آمبولانس بنز ۳۱۵ آشنا شدند.