• ۱۸:۰۱ - سه شنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۸

 • برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری بهداشت باروری خانم زینب عشریه

  برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری بهداشت باروری خانم زینب عشریه

  جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری بهداشت باروری خانم زینب عشریه با حضور اساتید و داوران محترم در روز پنجشنبه تاریخ ۹۸/۱۱/۱۷ برگزار گردید. " تبیین باورهای دختران دبیرستانی درخصوص فرزندآوری وعوامل مرتبط با آن وطراحی یک مداخله واجرای آزمایشی آن استاد راهنما:خانم نجمه تهرانیان -خانم دکتر افسانه کرامت - استاد مشاور:آقای دکتر محمد شریعتی - آقای دکتر محمد عفت پناه
 • برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی ارشد مشاوره در مامایی خانم زهرا قاسم پور

  برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی ارشد مشاوره در مامایی خانم زهرا قاسم پور

  جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی ارشد مشاوره در مامایی خانم زهرا قاسم پور با حضور اساتید و داوران محترم در روز سه شنبه تاریخ ۹۸/۱۱/۱۵ برگزار گردید. عنوان پایان نامه;بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر روی ترس از زایمان و ترجیح نوع زایمان اساتید راهنما : خانم گیتی آتش سخن ، آقای دکتر علی محمد نظری /اساتید مشاور : خانم اعظم حمیدزاده
 • برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

  برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

  برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشجو: خانم طاهره نیکخواه عنوان: بررسی تأثیر پیگیری تلفنی پس از ترخیص بر شأن بیماران مبتلا به نارسایی قلبی: یک کارآزمایی بالینی موازی استاد راهنما: دکتر حسین باقری استاد مشاور: دکتر محبوبه خواجه استاد آمار: دکتر احمد خسروی زمان: شنبه ۲۸ دیماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۲:۳۰ مکان: سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی
 • برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه نوروزی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه

  برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه نوروزی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه

  جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه نوروزی، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه در تاریخ شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸- ساعت ۱۲:۳۰ در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد. با عنوان : بررسی تأثیر حضور بستگان درجه یک بیمار بر کیفیت خواب بیماران سندرم حاد کرونری استاد راهنما: آقای دکتر حسین باقری /استاد مشاور: خانم سمیه رضایی / استاد آمار: خانم دکتر شهربانو گلی