• ۰۰:۵۷ - دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

 • برگزاری جلسه دفاع دانشجوی دکتری بهداشت باروری خانم اشرف قیاسی

  برگزاری جلسه دفاع دانشجوی دکتری بهداشت باروری خانم اشرف قیاسی

  جلسه دفاع دانشجوی دکتری بهداشت باروری خانم اشرف قیاسی با عنوان :تبیین نیازهای سلامت باروری زنان نوجوان متأهل: طراحی، تعیین ویژگی های روانسنجی ابزار نیاز سنجی و اجرای آن با راهنمایی خانم دکتر افسانه کرامت و خانم دکتر مریم فرجامفر و با مشاوره: خانم دکتر کتایون وکیلیان/آقای دکتر فرید زایری در محل سالن تحصیلات تکمیلی گروه بهداشت باروری در روز سه شنبه تاریخ ۶ اسفند۱۳۹۸ برگزار گردید.
 • دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه

  دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه

  دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه خانم زهرا سلمانی با عنوان:بررسی تأثیر ملاقات پرسنل اتاق عمل قبل از جراحی بر بیقراری بیماران کاندید جراحی فتق شکمی: یک کارآزمایی بالینی موازی/استاد راهنما: آقای دکتر حسین باقری/استاد مشاور: آقای دکتر حسین ابراهیمی استاد مشاور آمار: آقای دکتر احمد خسروی زمان دفاع: دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸- ساعت ۱۲:۳۰ مکان: سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی
 • برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری بهداشت باروری خانم زینب عشریه

  برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری بهداشت باروری خانم زینب عشریه

  جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری بهداشت باروری خانم زینب عشریه با حضور اساتید و داوران محترم در روز پنجشنبه تاریخ ۹۸/۱۱/۱۷ برگزار گردید. " تبیین باورهای دختران دبیرستانی درخصوص فرزندآوری وعوامل مرتبط با آن وطراحی یک مداخله واجرای آزمایشی آن استاد راهنما:خانم نجمه تهرانیان -خانم دکتر افسانه کرامت - استاد مشاور:آقای دکتر محمد شریعتی - آقای دکتر محمد عفت پناه
 • برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی ارشد مشاوره در مامایی خانم زهرا قاسم پور

  برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی ارشد مشاوره در مامایی خانم زهرا قاسم پور

  جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی ارشد مشاوره در مامایی خانم زهرا قاسم پور با حضور اساتید و داوران محترم در روز سه شنبه تاریخ ۹۸/۱۱/۱۵ برگزار گردید. عنوان پایان نامه;بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر روی ترس از زایمان و ترجیح نوع زایمان اساتید راهنما : خانم گیتی آتش سخن ، آقای دکتر علی محمد نظری /اساتید مشاور : خانم اعظم حمیدزاده