• ۰۷:۲۰ - پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری بهداشت باروری خانم کولیوند

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری بهداشت باروری خانم کولیوند

جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم میترا کولیوند تحت عنوان: " طراحی، اجرای آزمایشی و بررسی اثربخشی یک بسته خود مراقبتی فرهنگ­مدار برای زنان باردار دیابتی" تاریخ: ۱۰/۲۸ /۹۶ ساعت: ۱۰:۰۰ صبح
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشدمشاوره در مامایی تحت عناوین: زهره قاسمی نسب بررسی اثربخشی مشاوره مامایی با رویکرد شناختی رفتاری بر دلبستگی مادر- جنین در حاملگی ناخواسته سهیلا میرزابیگی بررسی اثر بخشی مشاوره مامایی با رویکرد وجودی بر سوگ پریناتال تاریخ: ۱۱/۰۲ /۹۶ ساعت۱۱:۰۰ صبح محل: سالن تحصیلات تکمیلی اتاق ۴۰۳(دانشکده پزشکی)
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی ارشد مشاوره در مامایی خانم مهدیه عشقی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی ارشد مشاوره در مامایی خانم مهدیه عشقی

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی تحت عناوین: مهدیه عشقی " مقایسه اثر بخشی مشاوره مامایی با رویکرد شناختی رفتاری و مشاوره براساس مدل EX PLISSIT بر کارکرد و رضایت جنسی زنان در دوران شیردهی " تاریخ: ۹۶/۱۰/۲۶ ساعت۱۱:۰۰ صبح برگزار گردید
جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه دانشجویان دکتری بهداشت باروری

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه دانشجویان دکتری بهداشت باروری

جلسه دفاع از پروپوزال پایان نامه دانشجویان دکتری بهداشت باروری خانم ها آرزو حاصلی و الهه احمدنیا