• ۱۶:۵۱ - دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ۲ نفر از دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ۲ نفر از دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی

جلسه دفاع از پایان نامه ۲ نفر از دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی خانم ها زهره اصغری و راضیه کرابی در روز شنبه ۱۰ آذر ماه ۹۷ برگزار شد.
معارفه دانشجویان دکتری بهداشت باروری ورودی مهر ماه۹۷

معارفه دانشجویان دکتری بهداشت باروری ورودی مهر ماه۹۷

جلسه معارفه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقطع دکتری بهداشت باروری با حضور اساتید گرامی ، مدیر محترم تحصیلات تکمیلی ، سرپرست محترم دانشکده و سرپرست محترم گروه در روز چهارشنیه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ در گروه بهداشت باروری برگزار شد.
جلسه معارفه دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی ورودی مهر ماه ۹۷

جلسه معارفه دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی ورودی مهر ماه ۹۷

جلسه معارفه دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی در روز شنبه ۷ مهر ماه با حضور دانشجویان گرامی و اساتید محترم گروه برگزار گردید.
ارزیابی رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی توسط اعضای محترم  هئیت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی در روز دوشنبه اول مرداد ۹۷

ارزیابی رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی توسط اعضای محترم هئیت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی در روز دوشنبه اول مرداد ۹۷

ارزیابی رشته کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در تاریخ ۹۷/۰۵/۱ توسط اعضای محترم هئیت ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی سرکار خانم دکتر تهرانیان و سرکار خانم دکتر تقی زاده انجام گردید.