• ۰۹:۴۰ - یکشنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۷

تبریک ارتقاء سرکار خانم دکتر کرامت از مرتبه دانشیاری به استادی

تبریک ارتقاء سرکار خانم دکتر کرامت از مرتبه دانشیاری به استادی

ارتقاء سرکار خانم دکتر کرامت عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از مرتبه دانشیاری به استادی را به ایشان تبریک عرض می نماییم.
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری بهداشت باروری خانم  دکتر کولیوند

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری بهداشت باروری خانم دکتر کولیوند

جلسه دفاع پایان نامه سرکار خانم دکتر میترا کولیوند تحت عنوان: " طراحی، اجرای آزمایشی و بررسی اثربخشی یک بسته خود مراقبتی فرهنگ­مدار برای زنان باردار دیابتی" برگزار شد.