• ۰۷:۴۳ - دوشنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازدید کمیته اعتباربخشی دانشگاه از مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بم مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ الی ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

بازدید کمیته اعتباربخشی دانشگاه از مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بم مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ الی ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

  در راستای اجرای طرح اعتباربخشی مراکز مجری برنامه های آموزش مداوم جلسه کمیته اعتبار بخشی در تاریخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۷ الی ۰۵/۱۲/۱۳۹۷ با حضور معاون آموزشی، مدیر آموزش، جانشین معاون آموزشی، سرپرست اداره مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،کارشناس مسئول  آموزش مداوم و کارشناس آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بم، سرپرست آموزش مداوم، کارشناس مسئول آموزش مداوم و کارشناس آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در محل سالن جلسات معاونت آموزشی دانشگاه بم برگزار گردید.
برگزاری کارگاه ارزیابی، مدیریت مشکلات جنسی در حیطه سلامت باروری (ویژه ماماها )

برگزاری کارگاه ارزیابی، مدیریت مشکلات جنسی در حیطه سلامت باروری (ویژه ماماها )

برگزاری کارگاه ارزیابی، مدیریت مشکلات جنسی در حیطه سلامت باروری (ویژه ماماها ) در مورخه ۲۲ و ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ با حضور استاد محترم سرکار خانم دکتر عفت السادات مرقاتی خویی دارای دکترای تخصصی در ارتقای سلامت جنسی با تاکید بر سکسولوژی از دانشگاه نیوساوت ویلز استرالیا با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه کرامت در سالن (IT) دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.