• ۲۲:۳۷ - یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷
۲ کارگاه احیای اولیه و پیشرفته کودک مورخه سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ و چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ در بیمارستان بهار برگزار گردید

۲ کارگاه احیای اولیه و پیشرفته کودک مورخه سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ و چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ در بیمارستان بهار برگزار گردید

۲ کارگاه احیای اولیه و پیشرفته کودک مورخه سه شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ و چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ به دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر جواد نوریان در سالن اجتماعات بیمارستان بهار، دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.
برگزاری کارگاه ارزیابی، مدیریت مشکلات جنسی در حیطه سلامت باروری (ویژه ماماها )

برگزاری کارگاه ارزیابی، مدیریت مشکلات جنسی در حیطه سلامت باروری (ویژه ماماها )

برگزاری کارگاه ارزیابی، مدیریت مشکلات جنسی در حیطه سلامت باروری (ویژه ماماها ) در مورخه ۲۲ و ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ با حضور استاد محترم سرکار خانم دکتر عفت السادات مرقاتی خویی دارای دکترای تخصصی در ارتقای سلامت جنسی با تاکید بر سکسولوژی از دانشگاه نیوساوت ویلز استرالیا با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه کرامت در سالن (IT) دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.
کنفرانس یافته های نوین در طب سالمندی در مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ با حضور استاد محترم سرکار خانم دکتر فریبا تیموری متخصص طب سالمندی از بیمارستان شارلویل فرانسه در سالن پورسینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار گردید.

کنفرانس یافته های نوین در طب سالمندی در مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ با حضور استاد محترم سرکار خانم دکتر فریبا تیموری متخصص طب سالمندی از بیمارستان شارلویل فرانسه در سالن پورسینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار گردید.

کنفرانس یافته های نوین در طب سالمندی توسط سرکار خانم دکتر فریبا تیموری متخصص طب سالمندی از بیمارستان شارلویل فرانسه و به دبیری علمی جناب آقای دکتر علی دادگری، با حضور جمعی از اساتید، اعضای هیئت علمی، مدیران، گروههای هدف آموزش مداوم جامعه پزشکی و دانشجویان رشته های مربوطه با همکاری معاونت آموزشی، پژوهشی و آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه روز دوشنبه ۱۷دی ماه در سالن اجتماعات پورسینا دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار گردید.
برگزاری کارگاه ارزیابی، مدیریت مشکلات جنسی در حیطه سلامت باروری (ویژه ماماها )

برگزاری کارگاه ارزیابی، مدیریت مشکلات جنسی در حیطه سلامت باروری (ویژه ماماها )

برگزاری کارگاه ارزیابی، مدیریت مشکلات جنسی در حیطه سلامت باروری (ویژه ماماها ) در مورخه ۲۲ و ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ با حضور استاد محترم سرکار خانم دکتر عفت السادات مرقاتی خویی دارای دکترای تخصصی در ارتقای سلامت جنسی با تاکید بر سکسولوژی از دانشگاه نیوساوت ویلز استرالیا با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر افسانه کرامت در سالن (IT) دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.