مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

 

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

سیدمحسن موسوی

شماره تماس مستقیم: ۰۲۳۳۲۳۹۱۵۶۲

شماره داخلی: ۱۶۰

رایانامه: mohsenmosavi2008@yahoo.com

فایل رزومه:


 
آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۹۲۸