• ۰۹:۳۶ - یکشنبه ۰۵ فروردین ۱۳۹۷
جلسه ی جمع بندی پیش نویس برنامه عملیاتی سال ۹۷ دانشگاه علوم پزشکی

جلسه ی جمع بندی پیش نویس برنامه عملیاتی سال ۹۷ دانشگاه علوم پزشکی

جلسه ی جمع بندی پیش نویس برنامه عملیاتی سال ۹۷ دانشگاه علوم پزشکی با حضور نمایندگان معاونت ها و واحد های تابعه دانشگاه با حضور دکتر کلالیان مقدم برگزار شد و مقرر شد پس از بررسی نهایی هر معاونت مرکز با واحد متناظر خود در ستاد وزارتخانه هماهنگی های لازم انجام و پیش نویس ارسال گردد .
اعلام نمرات آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان

اعلام نمرات آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان

با عنایت به برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان از مورخ ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۶ لغایت ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۶ در محل سالن IT ساختمان مرکزی دانشگاه بر اساس برنامه زمان بندی شده ( نامه شماره ۸۶۹۷۳ / ۱۱۰ مورخ ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۶ ) به پیوست, خروجی آزمون فوق اعلام می گردد.