• ۱۳:۴۵ - دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۷

اطلاعیه ثبت نام جدید بیمه تکمیلی کارکنان دانشگاه در سال ۹۸-۹۷

با احترام به استحضار می رساند نظر به ارتقای خدمات بیمه تکمیلی کارکنان محترم دانشگاه، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه نسبت به عقد قرارداد در سال جاری از تاریخ ۱/۴/۹۷ تا تاریخ ۱/۴/۹۸ با شرکت بیمه دانا با مبلغ حق بیمه برای هر نفر ۴۷۰،۰۰۰ ریال اقدام نموده است. که کارکنان محترم دانشگاه می توانند جهت ثبت نام از مورخه ۲۸/۳/۹۷ تا ۱۵/۴/۹۷ به آدرس الکترونیکی http://refahi.shmu.ac.ir سامانه امور رفاهی مراجعه نمایند. در قرارداد جدید سقف تعهدات بیمه گر در پرداخت هزینه های درمانی کارکنان دانشگاه با توجه به فرایند ارتقای خدمات بیمه تکمیلی کارکنان نسبت به سنوات گذشته افزایش یافته است.
اطلاعیه استعلام بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اطلاعیه استعلام بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی،خدمات بهداشتی ودرمانی شاهرود در نظر دارد به جهت افزایش سطح سلامت و رفاه کارکنان خود و افراد تحت تکفل قراردادی را به منظور بر خورداری آنان از ارایه خدمات بیمه تکمیلی به شرح پیوست منعقد نماید . لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های بیمه یا شرکت های کارگزاری رسمی بیمه و نمایندگی های بیمه دعوت بعمل می آید تا نازلترین مبلغ پیشنهادی خود را با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی و سقف تعهدات درج شده در جدول پیوست (قابل دانلود از لینک پایین آگهی) حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ به آدرس: شاهرود-میدان ۷تیر - بلوار آیت ا...طاهری – خیابان شیخ فضل ا... نوری – دبیرخانه ساختمان البرزدانشگاه علوم پزشکی،خدمات بهداشتی ودرمانی شاهرود به طور حضوری تحویل نمایند.