• ۰۹:۳۹ - یکشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۷
اطلاعیه استعلام بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اطلاعیه استعلام بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی،خدمات بهداشتی ودرمانی شاهرود در نظر دارد به جهت افزایش سطح سلامت و رفاه کارکنان خود و افراد تحت تکفل قراردادی را به منظور بر خورداری آنان از ارایه خدمات بیمه تکمیلی به شرح پیوست منعقد نماید . لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های بیمه یا شرکت های کارگزاری رسمی بیمه و نمایندگی های بیمه دعوت بعمل می آید تا نازلترین مبلغ پیشنهادی خود را با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی و سقف تعهدات درج شده در جدول پیوست (قابل دانلود از لینک پایین آگهی) حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ به آدرس: شاهرود-میدان ۷تیر - بلوار آیت ا...طاهری – خیابان شیخ فضل ا... نوری – دبیرخانه ساختمان البرزدانشگاه علوم پزشکی،خدمات بهداشتی ودرمانی شاهرود به طور حضوری تحویل نمایند.
اطلاعیه استعلام بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

اطلاعیه استعلام بیمه تکمیلی درمان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی،خدمات بهداشتی ودرمانی شاهرود در نظر دارد به جهت افزایش سطح سلامت و رفاه کارکنان خود و افراد تحت تکفل قراردادی را به منظور بر خورداری آنان از ارایه خدمات بیمه تکمیلی به شرح پیوست منعقد نماید . لذا بدینوسیله از کلیه شرکت های بیمه یا شرکت های کارگزاری رسمی بیمه و نمایندگی های بیمه دعوت بعمل می آید تا نازلترین مبلغ پیشنهادی خود را با توجه به شرایط عمومی و اختصاصی و سقف تعهدات درج شده در جدول پیوست (قابل دانلود از لینک پایین آگهی) حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ به آدرس: شاهرود-میدان ۷تیر - بلوار آیت ا...طاهری – خیابان شیخ فضل ا... نوری – دبیرخانه ساختمان البرزدانشگاه علوم پزشکی،خدمات بهداشتی ودرمانی شاهرود به طور حضوری تحویل نمایند.
اعلام نمرات آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان

اعلام نمرات آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان

با عنایت به برگزاری آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان از مورخ ۹ / ۱۰ / ۱۳۹۶ لغایت ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۶ در محل سالن IT ساختمان مرکزی دانشگاه بر اساس برنامه زمان بندی شده ( نامه شماره ۸۶۹۷۳ / ۱۱۰ مورخ ۳۰ / ۸ / ۱۳۹۶ ) به پیوست, خروجی آزمون فوق اعلام می گردد.