اخبار و اطلاعیه ها

وبینار دیالیز صفاقی و روش های انجام آن مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.
وبینار دیالیز صفاقی و روش های انجام آن مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

وبینار دیالیز صفاقی و روش های انجام آن مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار آشنایی با بیماری مزمن کلیه و انواع دیالیز مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.
وبینار آشنایی با بیماری مزمن کلیه و انواع دیالیز مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

وبینار آشنایی با بیماری مزمن کلیه و انواع دیالیز مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار آشنایی با آیین اخلاق پرستاری مورخه ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان متخصص روانپزشکی برگزار شد.
برگزاری وبینار آشنایی با آیین اخلاق پرستاری مورخه ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان متخصص روانپزشکی برگزار شد.

وبینار آشنایی با آیین اخلاق پرستاری مورخه ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان متخصص روانپزشکی برگزار شد.

ادامه مطلب
وبینار منشور حقوق بیماران مورخه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان متخصص روانپزشکی برگزار شد.
وبینار منشور حقوق بیماران مورخه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان متخصص روانپزشکی برگزار شد.

وبینار منشور حقوق بیماران مورخه ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ با دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر سید شاهرخ آقایان متخصص روانپزشکی برگزار شد.

ادامه مطلب
ماه مهمانی خداوند

ماه مهمانی خداوند

ماه رمضان که از آن به ماه مهمانی خداوند متعال نام می برند ماهی است که با تزکیه روح و جان انسان باعث پاکی و اخلاص می شود و در این ماه بندگان خدا با استغار و روزه داری بهره زیادی می برند.

ادامه مطلب
کنفرانس پیشگیری و کنترل ویروس کرونا مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ به دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر احسان بینش متخصص بیماری های عفونی برگزار شد.
کنفرانس پیشگیری و کنترل ویروس کرونا مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ برگزار شد.

کنفرانس پیشگیری و کنترل ویروس کرونا مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ به دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر احسان بینش متخصص بیماری های عفونی برگزار شد.

کنفرانس علمی یک روزه پیشگیری و کنترل ویروس کرونا مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ به دبیری علمی استاد گرامی جناب آقای دکتر احسان بینش متخصص بیماری های عفونی در سالن پورسینا دانشکده پزشکی برگزار شد.

ادامه مطلب
کنفرانس بیماری های تیروئیدی و درمان های آن مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ و کنفرانس آشنایی با آیین اخلاق پرستاری و منشور حقوق بیماران مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد.
عدم برگزاری کنفرانس بیماری های تیروئیدی و درمان های آن مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ و کنفرانس آشنایی با آیین اخلاق پرستاری و منشور حقوق بیماران مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

کنفرانس بیماری های تیروئیدی و درمان های آن مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ و کنفرانس آشنایی با آیین اخلاق پرستاری و منشور حقوق بیماران مورخه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد.

ادامه مطلب
سمینار آشنایی با بیماری مزمن کلیه و انواع دیالیز مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ الی ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی به دلیل عدم برگزاری به صورت حضوری لغو شد.
سمینار آشنایی با بیماری مزمن کلیه و انواع دیالیز مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ الی ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی به دلیل عدم برگزاری به صورت حضوری لغو شد.

سمینار آشنایی با بیماری مزمن کلیه و انواع دیالیز مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ الی ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ با دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی به دلیل عدم برگزاری به صورت حضوری لغو شد.

ادامه مطلب