اخبار و اطلاعیه ها

کنفرانس پاتوژنز، تشخیص و درمان سنگهای کلیوی مورخه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ به دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی  برگزار شد.
کنفرانس پاتوژنز، تشخیص و درمان سنگهای کلیوی مورخه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ به دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

کنفرانس پاتوژنز، تشخیص و درمان سنگهای کلیوی مورخه ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ به دبیری علمی استاد گرامی سرکار خانم دکتر منیره عامریان فوق تخصص نفرولوژی برگزار شد.

ادامه مطلب
بازدید کمیته اعتباربخشی دانشگاه از مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بم مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ الی ۱۳۹۷/۱۲/۰۶
بازدید کمیته اعتباربخشی دانشگاه از مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بم مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ الی ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

بازدید کمیته اعتباربخشی دانشگاه از مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بم مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ الی ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

  در راستای اجرای طرح اعتباربخشی مراکز مجری برنامه های آموزش مداوم جلسه کمیته اعتبار بخشی در تاریخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۷ الی ۰۵/۱۲/۱۳۹۷ با حضور معاون آموزشی، مدیر آموزش، جانشین معاون آموزشی، سرپرست اداره مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،کارشناس مسئول  آموزش مداوم و کارشناس آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی بم، سرپرست آموزش مداوم، کارشناس مسئول آموزش مداوم و کارشناس آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در محل سالن جلسات معاونت آموزشی دانشگاه بم برگزار گردید.

ادامه مطلب
بازدید کمیته اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از مرکز آموزش مداوم دانشگاه مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بازدید کمیته اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از مرکز آموزش مداوم دانشگاه مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

بازدید کمیته اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از مرکز آموزش مداوم دانشگاه مورخه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

در راستای اجرای طرح اعتباربخشی مراکز مجری برنامه های آموزش مداوم جلسه کمیته اعتبار بخشی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ از ساعات ۱۷:۳۰ با حضور خانم کوهستانی کارشناس مسئول  آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آقای دل زنده کارشناس آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ، آقای دکتر باباخانی سرپرست آموزش مداوم دانشگاه، خانم زروج حسینی سرپرست اداره مطالعات آموزش پزشکی، خانم نظری کارشناس مسئول آموزش مداوم و خانم مهدویان کارشناس آموزش مداوم در محل سالن جلسات معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب
کنفرانس یافته های نوین در طب سالمندی در مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ برگزار گردید.

کنفرانس یافته های نوین در طب سالمندی در مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ با حضور استاد محترم سرکار خانم دکتر فریبا تیموری متخصص طب سالمندی از بیمارستان شارلویل فرانسه در سالن پورسینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برگزار گردید.

کنفرانس یافته های نوین در طب سالمندی توسط سرکار خانم دکتر فریبا تیموری متخصص طب سالمندی از بیمارستان شارلویل فرانسه و به دبیری علمی جناب آقای دکتر علی دادگری، با حضور جمعی از اساتید، اعضای هیئت علمی، مدیران، گروههای هدف آموزش مداوم جامعه پزشکی و دانشجویان رشته های مربوطه با همکاری معاونت آموزشی، پژوهشی و آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه روز دوشنبه ۱۷دی ماه در سالن اجتماعات پورسینا دانشکده پزشکی دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب
اجلاس دبیران آموزش مداوم سراسر کشور مورخه ۹۷/۰۹/۰۷ در دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حضور مدیر کل محترم آموزش مداوم جناب آقای دکتر بیداری برگزار شد.
اجلاس دبیران آموزش مداوم سراسر کشور مورخه ۹۷/۰۹/۰۷ در دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حضور مدیر کل محترم آموزش مداوم جناب آقای دکتر بیداری برگزار شد.

اجلاس دبیران آموزش مداوم سراسر کشور مورخه ۹۷/۰۹/۰۷ در دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حضور مدیر کل محترم آموزش مداوم جناب آقای دکتر بیداری برگزار شد.

اجلاس دبیران آموزش مداوم سراسر کشور مورخه۹۷/۰۹/۰۷ در دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حضور جناب آقای دکتر بیداری مدیر کل آموزش مداوم وزارت بهداشت برگزار شد.چالش های جاری و پیش روی دانشگاه ها در ارائه برنامه های آموزش مداوم (بحث تعاملی ستاد و مراکز) بررسی شد. سیاست های آتی و پیشنهادات دبیران آموزش مداوم ارائه شد.

ادامه مطلب