برنامه استراتژیک

درباره مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
این مرکز با هدف ارتقای ظرفیت آموزشی، ظرفیت پژوهشی و توان تولید دانش در دانشگاه و کشور، فعالیت های خویش را در سال 1395 آغاز نموده است و با هدایت اساتیدی با تجربه و تیمی تخصصی به مباحث علمی و عملی کارآزمایی بالینی در حیطه های مختلفی چون طراحی، تحلیل، اجرا و انتشار نتایج فعالیت دارد و بطور مستمر زمینه فعالیت و همکاری خویش با اساتید، دانشجویان و متخصصین این حوزه چه در داخل دانشگاه و چه در خارج از دانشگاه (حوزه صنعت) را گسترش می دهد.

رسالت مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی
1-کمک به نهادینه کردن Good Clinical Practice در ایران.

ارزش های حاکم بر مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی
– اعتقاد و التزام به ارزش های والای انسانی و رعایت اصل محرمانگی
– صیانت از حقوق انسانی در پژوهش بالینی و رعایت اصول اخلاقی پژوهش
-نظم و انضباط در کلیه خدمات مرکز کارآزمایی بالینی
-مشتری مداری در کلیه خدمات مرکز کارآزمایی بالینی
– اصالت به کارگروهی در مرکز کارآزمایی بالینی
-رعایت حقوق مالکیت فکری، مدیریت تضاد منافع، پاسخ گویی سازمانی
– مشارکت علمی و تعالی سازمانی.

چشم انداز مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی
– یک همکار ایده آل و در تراز ملی و منطقه ای برای مشتریان
– ارایه دهنده خدمات جامع با کیفیت تسهیل شده و یکپارچه با حیطه خدمات ملی و منطقه ای
متضمن صیانت از حقوق انسانی در پژوهش بالینی
ارایه دهنده آموزش و مشاوره آنلاین

اهداف کلان مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی
– شناخته شدن به عنوان یک مرکز قابل اتکاء و هاب مطالعات کارآزمایی بالینی ایران
-تبدیل شدن به یک یک مرکز موثر برای مطالعات بین المللی کارآزمایی بالینی

کلید واژه ها: برنامه استراتژیک