تاریخچه

کتابخانه این مرکز واقع در طبقه دوم بیمارستان ، واحد آموزش از سال   1378 مشغول فعالیت می باشد کتابخانه این مرکز با 380 متر مربع دارای 48 جایگاه مطالعه ، 6 دستگاه رایانه جهت استفاده مراجعه کنندگان محترم می باشد. دسترسی به اینترنت به صورت LAN   و wifi امکانپذیر است.منابع کتابخانه شامل کتب تخصصی پزشکی ، پیراپزشکی ، پرستاری و ... میباشد.کتابخانه به صورت مخزن باز اداره میشود.کتب کتابخانه بر اساس رده بندی پزشکی NLM طبقه بندی شده است.نرم افزار مورد استفاده در کتابخانه پارس آذرخش میباشد. این مرکز با

تعداد        3160  عنوان کتاب فارسی

تعداد     899   عنوان کتاب لاتین

تعداد      32   مجلات فارسی

تعداد      47   مجلات لاتین

تعداد       181 CD جهت استفاده مراجعین محترم فعال میباشد.

ساعت کاری کتابخانه در 3 نوبت صبح ، عصر، شب میباشد و کتابخانه مجهز به نرم افزار بوده و قابلیت جستجوی منابع کتابخانه در خارج از محیط بیمارستان از طریق اینترنت امکانپذیر میباشد.همچنیین این واحد مجهز به سیستم دوربین مدار بسته میباشد.