آرشیو اخبار

جلسه تدوین برنامه استراتژیک سالیانه مرکز تحقیقات سلامت جنسی وباروری
جلسه تدوین برنامه استراتژیک

جلسه تدوین برنامه استراتژیک سالیانه مرکز تحقیقات سلامت جنسی وباروری

جلسه تدوین برنامه استراتژیک سالیانه مرکز تحقیقات سلامت جنسی وباروری پنچشنبه مورخ ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ در سالن جلسات ریاست بیمارستان امام حسین (ع)تشکیل شد.تاکید بر انجام تحقیقات محصول محور و پژوهش های جامعه نگر ، توجه به ایجاد پویایی و نگاه پژوهشگرانه در توده کارکنان بیمارستان بالاخص جامعه پرستاری و تقسیم کار و تیم سازی در راستای هم افزایی از مهمترین مسائل مورد بحث و بررسی در این جلسه بودند.

ادامه مطلب