اعضای هیات موسس

اعضای هیات موسس

1-دکتر رضا چمن (متخصص اپیدمیولوژی)

2- دکتر ناصر مقربیان (متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی)

3-دکتر سکینه کلاهدوزان (متخصص زنان و زایمان)

4-دکترحسین خواستار (دکتری فیزیولوژی پزشکی)

5- دکتر مجید صالحی ( دکتری مهندسی بافت)

 

 

کلید واژه ها: هیات موسس مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری