ماموریت ، استراتژی و چشم انداز

 

ضرورت :

موضوع سلامت جنسی به طور ویژه در بسیاری از نهادهای بین المللی مورد توجه قرار گرفته است و در اسناد متعدد، اهمیت دستیابی به سلامت جنسی و نقش مثبت سلامت جنسی در سلامت فردی و اجتماعی تأکید شده است.

بر اساس اعلامیه انجمن جهانی سلامت جنسی در سال ۲۰۱۴، موضوع سلامت جنسی در زمره مصادیق حقوق بشری از جمله حق برابری، حق حیات، حق حریم خصوصی، حق آموزش، حق ازدواج، حق آزادی عقیده و بیان بوده و به عنوان یک حق از حقوق بشری مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است.

کشور جمهوری اسلامی ایران نیز اهداف توسعه هزاره را در چارچوب گسترده تر ( توسعه اجتماعی ) تعقیب میکند. بخش هایی از متن نامه مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۹ مقام معظم رهبری به ریاست جمهوری وقت در خصوص ابلاغ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه، اصول ۱۰ ، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۹۷ ،۹۹، ۱۰۱ برنامه چهارم توسعه مباحثی است که ارتباط تنگاتنگی با سلامت باروری دارد. همچنین در برنامه های پنجم و ششم توسعه، ضمن یادآوری لزوم توجه به رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه، تأکید بر مباحثی مانند: حمایت از نهاد خانواده و جایگاه زن در صحنه های خانواده و اجتماع، استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان، افزایش نرخ باروری به بالاتر از سطح جانشینی، رفع موانع ازدواج و تسهیل تشکیل خانواده، حمایت از زوجهای نابارور برای فرزندآوری و حمایت از زوج های دارای فرزند شده است. از این رو تقویت مراکز خدمات سلامت جنسی و باروری بعنوان بخشی از این تعهد جهانی و ملی مدنظر دانشگاه های علوم پزشکی کشور بعنوان یکی از هسته های اصلی تأثیرگذار می باشد.

از آن‌جا که سلامت جنسی رابطه ای تنگاتنگ با سلامت باروری دارد، بیمارستان بهار شاهرود  بر آن شده است که با راه اندازی مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری با پژوهش های علمی و مبتنی بر شواهد به حل مشکلات مختلف این جنبه از سلامت  بپردازد.

 

اهداف مرکز:

 * شناسایی اولویت های تحقیقاتی حوزه سلامت جنسی و باروری جامعه

 * اجرای تحقیقات بر اساس اولویتهای نیاز سلامت جامعه

 * مشارکت با نهاد ها و سازمانهای ملی و بین المللی در امر تحقیقات مربوط به حوزه سلامت جنسی و باروری

 * افزایش آگاهی جامعه در زمینه سلامت جنسی و باروری

 * ارتقای عملکرد جامعه در زمینه سلامت جنسی و باروری

 

        ارزش ها values ))

حفظ کرامت انسانی، پایبندی به ارزشهای ملی، فرهنگی، در پژوهش های مرتبط با سلامت جنسی و باروری

رعایت اخلاق حرفه ای در پزوهشهای مرتبط با سلامت جنسی و باروری

 استفاده از نتایج پزوهش در اجرا و ارتقای سلامت جامعه

 حمایت از ایده های پزوهشی در زمینه سلامت جنسی و باروری

 

چشم انداز: vision: ))

این مرکز بر آن است تا با انجام رسالت خود طی 5 سال آینده به یکی از مراکز برتر تحقیقاتی در زمینه سلامت جنسی وباروری در کشور تبدیل شده و بستری مناسب جهت انجام پژوهشهای بنیادی ، کاربردی وتخصصی ، مشاوره و سیاست گذاری در حوزه سلامت جنسی و باروری فراهم نماید.

 

فرصت ها :

 - سیاست های کلان کشور(چشم انداز1404)

- سیاست های دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و گسترش تحصیلات  تکمیلی

- وجود مجلات علمی در دسترس برای چاپ مقاله و رشد مرکز

- وجود زمینه مناسب همکاری و ارتباط با سایر مراکزسلامت جنسی و باروری در سطح کشور

- مراجعه مناسب و کافی مردم جهت دریافت خدمات در منطقه

- نگاه مثبت به امر پژوهش و نوآوری به عنوان یک اصل بنیادی در ارائه کلیه خدمات سلامت

- ورود بیمه به سیستم درمان ناباروری

 

تهدیدها :

- عدم شفافیت جایگاه تحقیقات کاربردی در سطح کشور

- عدم امکان دسترسی به تجهیزات مورد نیاز جهت انجام پژوهشهای کاربردی

- عدم امکان دسترسی به برخی مواد مورد نیاز جهت انجام پژوهشهای کاربردی

کلید واژه ها: مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری ماموریت استراتژی چشم انداز