چشم انداز

تعداد بازدید:۴۷۰۲

این دانشگاه در نظر دارد با بکارگیری پایدارترین، مستحکم ترین، پرسرعت ترین و به روزترین بسترهای ارتباطی و فناوری ها و سامانه های مطرح جهانی و استفاده از تکنولوژی های روز و هچنین تکیه بر علم و دانش متخصص های ایرانی ، بهترین دانشگاه علوم پزشکی کشور در ارائه خدمات الکترونیکی و پیاده سازی سلامت کشور و به کارگیری فناوری های نوین باشد.