سامانه سیناسا

تعداد بازدید:۴۴۵۶
نظـام اطلاعاتی مناسب می تواند شـواهد لازم را برای تصمیم گیری و عملکرد مدیریت سازمان فراهم آورد
 
 
سیناسا مخفف "سامانه یکپارچه نظام جامع آمار و اطلاعات سلامت ایران " می باشد

سامانه اتوماسیون آماری، اطلاعات را از سطوح مختلف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی (واحدها و ادارات) جمع آوری و بانک متمرکز و یکپارچه آمار و اطلاعات سازمان را ایجاد کرده، گزارشات متنوع مدیریتی را تولید و در اختیار مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان، جهت بهره برداری قرار می دهد . مدیران ارشد سازمان در هر زمان و مکان به گزارشات مورد نظر خود در قالب جداول و نمودارهای گرافیکی دسترسی دارند و با توجه به آمارهای ثبت شده می توانند تصمیمات مناسب گرفته وسیاست گذاری های متناسب را اعمال نمایند.

ماموریت :

دسترسی سریع و آسان به آمار و اطلاعات با کیفیت جهت تصمیم سازی ، برنامه ریزی و سیاستگذاری از طریق :

ایجاد نظام جامع یکپارچه آمار و اطلاعات سلامت ایران

اهداف و سیاست ها :

 • دسترسی سریع و آسان به آمار و اطلاعات در جهت تصمیم گیری، برنامه ریزی و سیاست‌گذاری.
 • ادغام سیستم های مرتبط با یکدیگر و حذف سیستم های موازی .
 • ایجاد فضایی چند بُعدی در ارایه گزارش‌های مدیریتی و امکان تهیه گزارش‌های تحلیلی.
 • بهینه‌سازی فرایند تولید، پردازش و اطلاع‌رسانی جامع، صحیح و بهنگام با تاکید بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات.
 • سیستمی تحت وب که سبب کاهش فاصله زمان تولید تا انتشار آمار و اطلاعات خواهد شد.
 • کاهش هزینه های جمع آوری و پردازش اطلاعات.
 • بالا رفتن دقت و درستی آمار و اطلاعات.
 • جلوگیری از احتمال خطا و اشکال در فرایند تولید آمار به روش سنتی و دستی.

اقدامات در حال اجرا :

 • طراحی و تدوین شناسنامه اقلام نیازهای فوق الذکر به همراه تعاریف و مفاهیم اولیه.
 • طراحی و پیاده سازی اقلام دارای اولویت در اتوماسیون آماریورود اطلاعات در سامانه سیناسا از سوی دانشگاه های علوم پزشکی کشور.
 • نظارت بر کنترل ورود اطلاعات و رفع اشکالات احتمالی.
 • ارائه فیدبک ها و گزارشات آماری به سطوح واحدهای ستادی و دانشگاهی .
 • تهیه خروجی از اطلاعات در قالب شاخص ها ، جداول ، نمودارهای مورد نیاز.
 • تهیه فرم های جمع آوری اطلاعات به همراه تعیین رابطین و سطوح دسترسی.
 • برگزاری جلسات کارشناسی با رابطان آماری و کاربران ارئه دهنده خدمات.
 • پیگیری و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز درخواست کننده گان اطلاعات.
 • بروز رسانی اطلاعات پایه زمانی و مکانی ( تقسیمات کشوری.
 • تهیه بخشنامه ، گزارشات و مطالب آموزشی کاربران سیستم.