معرفی

هدف از مهندسی بافت ، طراحی و ساخت سازه های بافتی(Tissue construct) زنده ، عملکردی و قابل پیوند در آزمایشگاه که می تواند برای نگهداری، بازسازی و یا جایگزینی بافت های اسیب دیده استفاده گردد می باشد. مهندسی بافت حوزه ای به شدت میان رشته ای بوده امیخته ای از اصول علوم زیستی و پزشکی و مهندسی می باشد.یکی از رایج ترین روش ها برای تولید بافت ، کشت سلولها (که از خود فرد و یا سلولهای بنیادی تهیه شده) درداخل داربست (scaffold) بیولوژیکی برای زمان خاص می باشد. این داربست برای سلول، محیطی بیومکانیکی فراهم می اورد تا زمانیکه سلول برای خود، ماتریکس خارج سلولی تولید کند. داربست کم کم جذب گردیده و بافت جدید حاوی ماتریکس خارج سلولی به رشد خود ادامه میدهد. این سازه بافتی باید پس از پیوند قادر به زنده ماندن، بازگرداندن عملکرد طبیعی خود و ادغام با بافتها اطراف باشد.

کلید واژه ها: معرفی