اولویت های پژوهشی

چشم انداز
این مرکز تحقیقات با استفاده از فن¬آوری¬های پیشرفته و کارآمد به جامعه پزشکی پژوهشگران، بیماران و مردم در سطح کشور و جهان از طریق گسترش مرزهای دانش و نهادینه کردن پژوهش در راستای ارتقاء سلامت جامعه، ارتقا سطح دانش عمومی و تخصصی در زمینه¬های مرتبط، استقرار و ارتقاء نظام مدیریتی متمرکز، توسعه و تامین منابع مالی (داخلی- خارجی)، ارتقاء جایگاه و اعتبار علمی مرکز، استخراج سیستم¬ها با رویکرد پاسخگویی به نیازهای درمانی شناسایی شده، ارائه طرح‌های پژوهشی مرتبط جهت جوابگویی به نیازهای جدید درمانی در عرصه زندگی حفظ تقویت و هدایت، تسهیل و اجرای طرح¬های تحقیقاتی مرتبط ارائه خواهد شد.
حیطه تولید علم: کسب جایگاه نخست در کشور در حیطه سلول¬های بنیادی
با راهبردهای کلی ذیل می¬توان بر آن دست یافت:
۱. ارتقای کمیت تولیدات علمی و پژوهشی
۲. ارتقاء کیفیت پژوهش
۳. ارتقای بهره¬وری پژوهشگران
۴. نهادینه¬سازی اخلاق در پژوهش مبتنی بر آموزه¬های اسلامی انسانی
۵. ترسیم نقشه استراتژیک پژوهش برای واحدهای تحقیقاتی
۶. تبیین اولویت¬های پژوهشی در عرصه سلول¬های بنیادی و کاربردی بر اساس چشم¬انداز و ماموریت مرکز
۷. تمرکز بر تحقیقات بنیادی و پایه در حیطه¬های مختلف
۸. ارتقاء کمی و کیفی فعالیت و توانمندسازی گروه¬های پژوهشی در طراحی، اجرا و انتشار نتایج پروژه¬های تحقیقاتی
۹. گسترش و تقویت همکاری¬های بین بخشی با شبکه¬ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور و سایر سازمان¬ها
۱۰. نهادینه¬سازی توجه به دانش بومی و پژوهش¬های علمی در نشر نتایج پژوهش در عین رصد تولیدات علمی جهانی
۱۱. ارتقاء کمیت و کیفیت نشریات مرکز جهت نمایه شدن در پایگاه‌های معتبر علمی
۱۲. ارزشیابی ادواری عملکرد مرکز
۱۳. اولویت¬بندی تحقیقات مربوط بر مبنای نیازسنجی
۱۴. توسعه بخش¬های زیر مجموعه مرکز پژوهشی مهندسی بافت و سلول¬های بنیادی
۱۵. تعیین اثر بخشی آثار علمی در رشته¬های موضوعی
۱۶. پیش بینی امکان ثبت اختراعات و نیز ثبت مطالعات بالینی
۱۷. معرفی و حمایت از پرتالیف¬ترین و پراستنادترین مولفان و مقامات علمی در زمینه¬های مرتبط
۱۸. جلب همکاری و تداوم آن با بخش صنعت در جهت تولید فرآورده‌های بهداشتی و دارویی سنتی و مدرن به منظور کمک به نیازهای پژوهشی صنایع و تقویت بنیه مالی مرکز تحقیقات

در حیطه آموزش و ظرفیت¬سازی:
در این حیطه با هدف کسب جایگاه نخست در آموزش¬های حرفه¬ای در زمینه¬های مرتبط و ظرفیت¬سازی در کشور بر اساس شاخص¬های ملی و گسترش حیطه¬های میان رشته¬ای و گسترش آموزش¬های پژوهش محور به اهداف ذیل می¬توان دست یافت:

۱. تبیین نیازها و اولویت¬های آموزشی در سطح عمومی و تخصصی
۲. جذب اعضای هیات علمی و پژوهشگران نخبه داخلی و خارجی
۳. همکاری¬های مشترک با صاحب نظران داخلی و خارجی در هر حیطه علمی مرتبط
۴. بهره¬گیری از فناوری¬های نوین آموزشی
۵. تدوین منابع علمی
۶. ظرفیت¬سازی جهت ارائه فرصت¬های مطالعاتی و تحقیقاتی
۷. اجرای آموزش¬های حرفه¬ای و کوتاه مدت
۸. برقراری ارتباط موثر با سازمان¬ها و نهادهای بین¬المللی مرتبط
۹. ایجاد بانک اطلاعاتی در میان کشورهای اسلامی
۱۰. تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات علمی و ارائه خدمات مشاوره¬ای
۱۱. انتقال فناوری در سایر کشورهای منطقه – جذب محققین و دانشجویان
۱۲. انجام مطالعات و تحقیقات برای کمک به شرکت¬های دانش بنیان داخلی در جهت بومی¬سازی و تجاری¬سازی فناوری بر اساس تحقیقات پژوهشگران
۱۳. راه¬اندازی و بروزرسانی وب سایت اینترنتی در جهت پیشبرد اهداف مرکز
۱۴. راه¬اندازی بزرگترین آزمایشگاه کشت سلول¬های بنیادی پوست
۱۵. راه¬اندازی بزرگترین اطاق پاک (Clean Room) در کشور و منطقه جهت اجرای پروژه¬های داخلی و تحقیقات دانشمندان منطقه
۱۶. راه¬اندازی بزرگترین آزمایشگاه مطالعات حیوانی جهت تقویت دانش علوم پایه برای استفاده محققان داخلی و پژوهشگران کشورهای منطقه
۱۷. راه¬اندازی بزرگترین مرکز سلول درمانی پوست منطقه جهت ارائه خدمات درمانی پوست و سوختگی به بیماران
۱۸. راه¬اندازی بزرگترین مرکز درمانی جهت ارائه خدمات نوین تخصصی و فوق تخصصی پوست و سلول درمانی به بیماران بدون لحاظ نمودن توانایی¬های مالی آنان
۱۹. راه¬اندازی بانک پوست جهت افراد در معرض خطر و حمایت از بیماران سوختگی
۲۰. راه¬اندازی بزرگترین مرکز سلول درمانی جهت درمان و ترمیم سوختگی¬های حاد
۲۱. راه¬اندازی بزرگترین مرکز درمان زخم¬های مزمن و زخم¬های پای دیابتی جهت جلوگیری از کارافتادگی بیماران و نقص عضو در کلیه رده¬های سنی و موقعیت¬های اجتماعی

حیطه ترجمان و انتقال دانش:
در این حیطه براساس دسترسی به اهداف متذکره قبلی و کسب جایگاه نخست در کشور و منطقه در حیطه انتقال و ترجمان دانش اقدام می¬گردد. راهبرد کلی به این مهم تمرکز بر اولویت¬های علمی در پژوهش و بومی¬سازی فناوری و تدوین و ارائه الگوی علمی ارزیابی کار بست علم و گسترش حضور در فضای مجازی می¬باشد که با اهداف زیر امکان¬پذیر است:
۱. طراحی و توسعه مدل¬های نوین ارائه خدمات در حیطه مورد نظر با اولویت پژوهش¬های بومی
۲. ظرفیت¬سازی به منظور ارتباط دو سویه با مسئولان ذیربط شهری، استانی و کشوری
۳. ظرفیت¬سازی به منظور ارتباط دو سویه با درمانگران و بهداشت‌کاران حیطه مرتبط
۴. ظرفیت¬سازی به منظور ارتباط دوسویه با خدمت¬گیران حضور پر رنگ در فضای مجازی و استفاده از آن برای تحقق مقاصد ارتباطی ارائه جدیدترین اطلاعات علمی تولید شده در حیطه مرتبط در قالب سمینار، همایش و کارگاه
۵. تلاش برای بروزرسانی منابع علمی داخلی در حیطه مرتبط بر اساس تولیدات علمی جدید

مهندسی بافت
-تجزیه و تحلیل اثرات مسیرهای سیگنالینگ سلولی بر تمایز سلولی
-ساخت داربست های جدید از ساختارهای طبیعی بدون سلول
– ارزیابی عوامل فیزیکی بر تمایز و رفتار سلولهای بنیادی
پزشک
مهندسی بافت
پرستار
دو برابر مدت تحصیل:
تجهیزات شما؟
دیپلم تجربی میدهد لیسانس پرستاری یا پزشکی بدهد.

کلید واژه ها: اولویت های پژوهشی